Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,
στο Σχολείο μας μπορεί να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα για το Σχολικό Έτος 2023-2024.

Ολοήμερο Πρόγραμμα

   Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί μετά την λήξη των μαθημάτων του Πρωινού Προγράμματος, το οποίο λειτουργεί από τις 8:00 έως 13:15. Έτσι, οι ώρες λειτουργίας του Ολοήμερου είναι από τις 13:15 έως τις 17:30.

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Το Σχολείο θα κάνει δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

      Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (15:50’).

Πρωινή Ζώνη

   Μπορεί να σχηματιστεί τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:10’- 8:00’). Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όλοι / όλες οι μαθητές/τριες. Οι γονείς που επιθυμείτε τα παιδιά σας να εγγραφούν στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης πρέπει να δηλώσετε την επιλογή αυτή στο αντίστοιχο πεδίο της Υπεύθυνης Δήλωσης σας προς το Σχολείο. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι οι 10 μαθητές/τριες.

Πρόγραμμα Διευρυμένου Ολοήμερου Προγράμματος

Όσοι γονείς ενδιαφέρεστε μπορείτε να δηλώσετε αν επιθυμείτε να εγγράψετε το παιδί σας στο νέο, διευρυμένο πρόγραμμα ολοήμερου το οποίο λήγει στις 17:30. Αναλυτικότερα, στην περίπτωση εγγραφής στο διευρυμένο πρόγραμμα δεν υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησης στις 15:00. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το τέλος της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Μπορείτε να βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφή στο Διευρυμένο Ολοήμερο πατώντας εδώ.

Διαδικασία εγγραφής στο Ολοήμερο

   Όσοι γονείς επιθυμείτε την ένταξη του παιδιού σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, παρακαλώ να συμπληρώσετε και υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση που το Σχολείο σας έχει αποστείλει ηλεκτρονικά. Αν δεν έχετε παραλάβει την εν λόγω δήλωση, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Σχολείο τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο 2dimnmic@sch.gr .

   Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο pdf από την υποσελίδα «Χρήσιμοι Σύνδεσμοι –> Έντυπα» της ιστοσελίδας μας, να την συμπληρώσετε και να την αποστείλετε σαρωμένη αφού την υπογράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σχολείου.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Τσιακίρης Βασίλης

Παιδαγωγική συνάντηση Δ΄ Τάξης

Αγαπητοί γονείς των Δ1 και Δ2 τάξεων,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου οικογένειας σας προσκαλούμε την Παρασκευή 5 Μαΐου στις 11:30 σε μία ενημερωτική συνάντηση με σκοπό  την ανταλλαγή απόψεων για τις δυσκολίες συμπεριφοράς και οριοθέτησης των μαθητών/ τριών και τρόπους για την καλύτερη δυνατή διαχείριση αυτών στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο.

Τη συζήτηση θα κατευθύνουν η Κοινωνική λειτουργός κα Πασχαλιά Αμύνδα και η ψυχολόγος κα Χριστίνα Γιάντσιου, οι οποίες ανήκουν στην ΕΔΥ του σχολείου μας. Συμμετέχει σε αυτήν ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κος Γεώργιος Χαλκιάς, ο Διευθυντής του σχολείου, οι δάσκαλοι των τάξεων και μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας.

Επειδή σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων, αλλά  η ομαλή κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Το Σχολείο θεωρεί πολύ σημαντική τη συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς αποτελεί μέρος της ακολουθίας παρεμβάσεων που έχει σχεδιάσει για τον παραπάνω σκοπό. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας στην εν λόγω συνάντηση με μήνυμα SMS ή Viber  στο 6944614715 ή στέλνοντας email στο 2dimnmic@sch.gr

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του σχολείου

Βασίλης Τσακίρης

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023_2024

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές – απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την
επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων).
Ειδικά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-
Κινηματογράφου γ) Χορού.

   Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά/καλλιεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό/Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

   Παρακάτω μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τα Σχολεία της περιοχής μας και τη διαδικασία εγγραφής σε αυτά.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Τσιακίρης Βασίλης

Ανακοίνωση για την επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας για το Σχολικό Έτος 2023-24

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’/13-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324, τ.Β’/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

  Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω οι κηδεμόνες των μαθητριών / μαθητών του Σχολείου μας οφείλετε να συμπληρώσετε δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού σας (Γαλλική ή Γερμανική) και να την καταθέσετε στον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου έως 28 Απριλίου 2023. Για το σκοπό αυτό επιδόθηκε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στους μαθητές / μαθήτριες σήμερα 6/4/2023, η οποία λόγω των διακοπών του Πάσχα πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη και υπογραμμένη στο Σχολείο έως την Παρασκευή 7/4/2023.

   Στο Σχολείο μας όπου λειτουργούν δύο τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός παιδιών που επιλέγουν μία από τις δύο γλώσσες (γαλλικά ή γερμανικά) είναι 12.
   Εάν δεν πληρωθεί η παραπάνω προϋπόθεση, η 2η ξένη γλώσσα που θα διδαχθεί στο κάθε τμήμα Γενικής Παιδείας θα είναι αυτή που συμφωνεί με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών.

Δήλωση για την Β΄ Ξένη Γλώσσα μπορείτε να την βρείτε πατώντας  εδώ.

Το Πείραμα του Ερατοσθένη στο Σχολείο μας

Σας καλωσορίζουμε και φέτος στην πανελλήνια δράση «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης – 2023»!

   Η Εαρινή Ισημερία, που  σηματοδοτεί την αρχή της Άνοιξης, έφτασε!

   Η δράση  μας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και, για άλλη μια φορά, θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές του Σχολείου μας, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης επαναλαμβάνοντας το διάσημο πείραμα του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου.

   Βασικός στόχος μας είναι η ανάδειξη του πειράματος, ως αναπόσπαστου συστατικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής μαθητών και εκπαιδευτικών σε βιωματικές και συνεργατικές ανακαλυπτικές δραστηριότητες.

   Η φετινή δράση (έγκριση με αρ. πρωτ. 26911/ΓΔ4/09-03-2023)  διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων  Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) και αποτελεί συνέχεια εκείνης που διοργανώθηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 (έγκριση με αρ. πρωτ. 158982/Δ7/25-09-2018), στην οποία συμμετείχαν τα Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, Πιερίας, Λακωνίας, Θεσπρωτίας, Κω και Αργολίδας.

   Για την καλύτερη οργάνωση, δημιουργήθηκε  ένας ψηφιακός χώρος φιλοξενίας του υλικού,   με συγκεντρωμένα και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή:

 οδηγίες – συμβουλές για την εκτέλεση της μέτρησης, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις, βίντεο κ.ά.

   Τη σελίδα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Σχολείου (Αρχική -> Δραστηριότητες -> Δράσεις του Σχολείου).

   Πληροφορίες για το πείραμα, υποστηρικτικό υλικό, φωτογραφίες από προηγούμενες δράσεις κ.τ.λ. θα βρείτε και στις ιστοσελίδες:

ΠΑΝΕΚΦΕ: https://panekfe.gr/eratosthenes/

Κανάλι της δράσης στο YouTube: https://www.youtube.com/@user-tv5ix4ny7h

   Ελπίζουμε και φέτος πως θα βιώσουμε, όντας στις σχολικές αυλές μας και ταυτόχρονα όντας όλοι μαζί, μια εκπαιδευτική εμπειρία  δυνατή κι ανεπανάληπτη και ταυτόχρονα βαθιά πολιτιστική και πλατιά  συνεργατική!!!

   Για τις απορίες σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με τιμή,

Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου.

Α΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας»

   Ο Διευθυντής της Π. Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Κελεσίδης, σας προσκαλεί στις εργασίες του 1ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου, με τίτλο:
«Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη σύγχρονη εποχή»
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 18 και 19 Μαρτίου 2023, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2023

Αγαπητοί γονείς,

εν όψει του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου και ώρα περίπου 10:45 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Νέας Μηχανιώνας.

Οι μαθητές / μαθήτριες θα προσέλθουν κανονικά στο Σχολείο 15 λεπτά πριν την έναρξη της εκδήλωσης και θα σχολάσουν μετά το τέλος της, που υπολογίζεται γύρω στις 11:30 π.μ.

Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν μαζί με τους άλλους/ες μαθητές/τριες. Ως εκ τούτου, το ολοήμερο δεν θα λειτουργήσει την Παρασκευή 24 Μαρτίου.

Την ημέρα της Επετείου (Σάββατο 25 Μαρτίου 2023) η σημαία με τους παραστάτες θα προσέλθει στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης στις 09:15, συνοδεία δύο εκπαιδευτικών.

Στις 09.30 θα πραγματοποιηθεί η έπαρση της Σημαίας. Η σημαιοφόρος και οι παραστάτες θα εκπροσωπήσουν το Σχολείο στην Δοξολογία εντός του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης στις 10:00 π.μ.

Οι υπόλοιπες μαθήτριες και μαθητές των Ε΄ και Στ΄τάξεων θα προσέλθουν στον προαύλιο χώρο του Ναού  στις 10:00 π.μ.

Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:

  1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Κωνσταντίνος Κούτουκας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος Σχολικών Μονάδων, Σύλλογοι κλπ.
  2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.
  3. Εθνικός Ύμνος

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.00΄.

Σημεία που πρέπει να προσέξετε:
Μετά την παρέλαση οι μαθητές αποχωρούν με ευθύνη των κηδεμόνων τους στο σημείο όπου τερματίζει η παρέλαση, στην διασταύρωση των οδών Πολυτεχνείου και 28ης Οκτωβρίου.

Τελετάρχης για την Κοινότητα Ν. Μηχανιώνας και υπεύθυνος συντονιστής για τις Κοινότητες Ν. Μηχανιώνας, Αγγελοχωρίου και Ν. Κερασιάς έχει οριστεί ο κ. Γεώργιος Μπαλασάς.

Ο Διευθυντής
του 2ου Δ. Σ. Ν. Μηχανιώνας

Τσιακίρης Βασίλης

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα από τις σχετικές εγκυκλίους:

Ενημέρωση για τους βαθμούς Β΄ Τριμήνου Σχολικού Έτους 2022-23

Αγαπητοί γονείς,

η επίδοση των ελέγχων προόδου στους μαθητές και μαθήτριες της περιόδου του Β΄ τριμήνου του σχολικού έτους 2022-2023, θα γίνει την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023. Η επίδοση των βαθμών θα ξεκινήσει στις 13:15 και θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων στις αντίστοιχες αίθουσες. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θα βρίσκονται στο γραφεία των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς παρακαλούνται να είναι διακριτικοί όσον αφορά το χρόνο που θα απασχολήσουν τον εκπαιδευτικό της τάξης, καθώς θα πρέπει να σεβαστούν και την πιθανή ταλαιπωρία των άλλων γονέων που θα περιμένουν. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί είναι διαθέσιμοι στις προγραμματισμένες ώρες ενημέρωσης, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Για θέματα που απαιτούν ιδιαίτερη ενημέρωση, μπορούν σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν με το Σχολείο, ώστε να προγραμματιστεί συνάντηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τη Διεύθυνση.

   Όσον αφορά τα  παιδιά των οποίων οι γονείς δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στο Σχολείο οι έλεγχοι θα τους παραδοθούν την επόμενη ημέρα. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν με το Σχολείο εάν επιθυμούν διαφορετικό τρόπο ή χρόνο επίδοσής τους.

Τα παιδιά της Α΄ και Β΄ Τάξης δεν θα παραλάβουν ελέγχους προόδου, αλλά θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους από τις εκπαιδευτικούς.

   Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα παρευρίσκονται στην ενημέρωση λόγω εργασίας τους σε άλλη σχολική μονάδα ή λόγω ασθένειας, θα ενημερώσουν τους γονείς την ημέρα τακτικής ενημέρωσης, όπως αυτή έχει προγραμματιστεί και κοινοποιηθεί στους γονείς και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

   Παρακαλείσθε να μην επικαλεστείτε κωλύματα για ενημέρωση νωρίτερα από το ανακοινωμένο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ενημερωθείτε εναλλακτικά σε μεταγενέστερη επαφή σας με τους εκπαιδευτικούς στην επόμενη τακτική ενημέρωση.

   Όσοι από εσάς επιθυμείτε βεβαίωση επίσκεψης γονέα για να την χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας, παρακαλώ να έχετε γνωστοποιήσει το αίτημά σας στο Σχολείο από την προηγούμενη ημέρα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο 2dimnmic@sch.gr, ώστε να αυτή να είναι έτοιμη την ημέρα της παράδοσης των ελέγχων προόδου.

Ο Διευθυντής και οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου

Ορισμός δημόσιων Γυμνασίων στα οποία εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης μας απέστειλε την κατάσταση των αποφοίτων μαθητών και μαθητριών των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Θερμαϊκού που εγγράφονται στα δημόσια Γυμνάσια.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 3ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ Δ. Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ

Η στήλη με αστερίσκο υποδεικνύει το Κύριο Σχολείο Προέλευσης

Όσον αφορά το δικό μας σχολείο, από τους 36 μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης, οι 7 κατευθύνονται στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας, ενώ οι υπόλοιποι 29 στο 2ο Γυμνάσιο. Οι εφτά μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στο 1ο Γυμνάσιο έχουν ειδοποιηθεί με επιπλέον μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι δεν έχουν λάβει σχετικό μήνυμα θα φοιτήσουν στο 2ο Γυμνάσιο.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Τσιακίρης Βασίλης

Επιστολή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Α/μιας Εκπαίδευσης

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

με την ολοκλήρωση του δεύτερου τριμήνου, επικοινωνούμε μαζί σας θέλοντας να σας ευχαριστήσουμε για τη μεταξύ μας συνεργασία και τη συνεχή υποστήριξη που παρέχετε στο παιδί σας. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών περιστατικών κοινωνικής, ενδοοικογενειακής και ενδοσχολικής βίας που μας κάνουν να ανησυχούμε, ωστόσο εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η σχέση μεταξύ σχολείου και γονέων είναι καθοριστική για την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την επιτυχία των μαθητών και μαθητριών μας.

Θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και της διοίκησης του σχολείου η οποία είναι επωφελής για: 

  1. τους εκπαιδευτικούς, καθώς κατανοούν καλύτερα τις/τους μαθήτριες/μαθητές και τους γονείς, για όσα τους απασχολούν στην καθημερινή τους ζωή εντός και εκτός σχολείου και έχουν αντίκτυπο στη μάθησή τους. 
  2. τους γονείς, οι οποίοι μαθαίνουν για την παρουσία του παιδιού τους στο σχολικό πλαίσιο που είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό του σπιτιού. Μαθαίνουν για την ένταξη του παιδιού τους στην ομάδα των συνομηλίκων και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι σημαντική για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επίσης, μαθαίνουν τρόπους προκειμένου να βοηθούν αποτελεσματικά τα παιδιά τους σε όλα τα επίπεδα για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.
  3. τη διοίκηση του σχολείου, η οποία με αφετηρία τη συνεργασία μπορεί να σχεδιάσει καινοτόμες πρωτοβουλίες ώστε να γίνει το σχολείο ευχάριστο και δημιουργικό, προς όφελος των παιδιών. Αυτές οι πρωτοβουλίες συνιστούν μια ισχυρή δύναμη αλλαγής.
  4. την  ευρύτερη κοινότητα, καθώς όταν οι δύο πρωταρχικοί κοινωνικοί θεσμοί (η οικογένεια και το σχολείο) ενωθούν, το σχολείο γίνεται μια ισχυρή δύναμη στην τοπική κοινότητα, για την προώθηση της υγιούς ολιστικής ανάπτυξης των σημερινών παιδιών και αυριανών πολιτών. Τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνουν τους γονείς να διευρύνουν τις σφαίρες των δραστηριοτήτων τους, ώστε οι γονείς με τη σειρά τους να γίνουν καταλύτες για την αλλαγή στο σχολείο και την κοινότητα. 

Οι άγονες αντιπαραθέσεις που εμφανίζονται σε κάποιες περιπτώσεις, αποτελούν για τα παιδιά ένα ισχυρό βιωματικό μάθημα για τον τρόπο που διαχειρίζονται στην καθημερινότητά τους τις διαφορετικές απόψεις που έχουν μεταξύ τους. 

Στην αυγή της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και του ChatGPT, η συμμετοχή, η συνεργασία και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης  αναδεικνύονται σε απαραίτητα συστατικά του 21ου αιώνα. 

Δουλεύοντας μαζί, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το παιδί θα λάβει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και θα αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του. Οι εκπαιδευτικοί μας εργάζονται φιλότιμα για να δημιουργήσουν και να παρέχουν σε όλα τα παιδιά υψηλής ποιότητας παιδεία σε ένα ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον μάθησης το οποίο προάγει την ολοκληρωμένη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού σας. 

Στη Διεύθυνσή μας τοποθετήθηκαν πρόσφατα νέες/νέοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης με υψηλά επιστημονικά προσόντα οι οποίοι είναι παιδαγωγικά υπεύθυνοι/ες για να υποστηρίζουν τα σχολεία, εσάς και το παιδί σας. Είναι παρούσες/παρόντες για να συνεργαστούν ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις σε τυχόν προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν. 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την ακαδημαϊκή πρόοδο, τη συμπεριφορά ή την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην/στον εκπαιδευτικό, στη Διευθύντρια/στον Διευθυντή ή στην/στον Σύμβουλο Εκπαίδευσης (Γραμματεία Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης: 2310954157). 

Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι ενημερωτικές συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών ενόψει της λήξης του β’ τριμήνου είναι μια εξαιρετική ευκαιρία  να ενημερωθείτε για την πρόοδο του παιδιού σας και να συζητήσετε τυχόν ανησυχίες σας. 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την/τον εκπαιδευτικό του παιδιού σας ή με οποιοδήποτε μέλος της διοίκησης του σχολείου ή την/τον σύμβουλο εκπαίδευσης εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συνεχή υποστήριξη και συνεργασία σας.

Με εκτίμηση

Ευάγγελος Κελεσίδης

  Διευθυντής Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Υ.Γ.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στις 18 και 19 Μαρτίου θα διεξαχθεί το συνέδριο, που συνδιοργανώνουμε με την ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας και το ΑΠΘ, με τίτλο «Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη σύγχρονη εποχή». Πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου με τις ομιλίες και τα βιωματικά εργαστήρια για γονείς και εκπαιδευτικούς μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά και να συνεργαστούμε!