Μαθητικό Συμβούλιο

Περιεχόμενα της σελίδας:

Φάσεις του Μαθητικού Συμβουλίου

1η Φάση: Προετοιμασία του Συμβουλίου:

Η προετοιμασία αυτή γίνεται στη διάρκεια των δύο προηγούμενων εβδομάδων και περιλαμβάνει:

   1. Εκτενή περιγραφή της διαδικασίας και καθοδήγηση των συμμετεχόντων μαθητριών / μαθητών από τον/την εκπαιδευτικό που εκπροσωπεί το Σχολείο.

   2. Ορισμό του προεδρείου και

   3. Επιλογή των θεμάτων που θα εκτεθούν στο Συμβούλιο και δημιουργία καταλόγου ομιλητών (Φύλλο 1).

   Το προεδρείο που θα πραγματοποιήσει το Μαθητικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από τρία μέλη. Τον πρόεδρο, το γραμματέα και το χρονομέτρη για την αυστηρή τήρηση του χρόνου. Δίνονται σαφείς γραπτές οδηγίες για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του καθενός. Για το εργαστήριο επιλέγεται από τους συμμετέχοντες ο πρόεδρος, ο οποίος επιλέγει το γραμματέα και το χρονομέτρη. Κατά την υλοποίηση του Μαθητικού Συμβουλίου στην τάξη ο πρόεδρος ψηφίζεται ή επιλέγεται από την προηγούμενη ολομέλεια.

   Η επιλογή των θεμάτων γίνεται από τα συμβούλια των τμημάτων και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) Αφίσα τοίχου
β) «Κουτί των θεμάτων». Όσοι θέλουν να μιλήσουν «ρίχνουν» στο ειδικό κουτί τα αιτήματά τους με τη μορφή υπογεγραμμένων σημειωμάτων.
γ) «Δήλωση αιτήματος», που σημαίνει ότι δηλώνει το όνομά του, όποιος επιθυμεί να πάρει το λόγο στο Συμβούλιο, σε ειδικό τετράδιο που κρατά ο γραμματέας.
δ) «Άμεσο αίτημα», δηλαδή όσοι επιθυμούν να μιλήσουν το δηλώνουν στον πρόεδρο στην αρχή του Συμβουλίου.
   Στη συνέχεια γίνεται η συγκέντρωση των θεμάτων από τον πρόεδρο. Ταξινομούνται ή ομαδοποιούνται και ιεραρχούνται. Τα θέματα προς συζήτηση αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων με τον τίτλο «Πίνακας Θεμάτων» του Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Σχολείου. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να συζητηθούν όλα τα θέματα σε διάρκεια μιας διδακτικής ώρας. Έτσι, ο πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα που θα απασχολήσει το επερχόμενο Συμβούλιο. Η ακοίνωση αυτή γίνεται τρεις ημέρες πριν από το Συμβούλιο.

2η Φάση: Πραγματοποίηση του Συμβουλίου:

Πριν  αρχίσει το συμβούλιο, υπάρχει η δυνατότητα να τεθεί στον πρόεδρο επείγον (εκτός ημερήσιας διάταξης) θέμα για συζήτηση.

   Ο πρόεδρος διαβάζει τις αποφάσεις του προηγούμενου Μαθητικού Συμβουλίου. Ζητεί από τις ομάδες που είχαν αναλάβει την υλοποίησή τους να αναφέρουν σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία. Στη συνέχεια διαβάζει τη λίστα με όλα τα θέματα που έχουν τεθεί για συζήτηση και επισημαίνει το νέο θέμα που θα απασχολήσει το μαθητικό Συμβούλιο. Ζητεί να δηλώσουν κάποιοι που θα ήθελαν να είναι επί πλέον ομιλητές (κύριοι ομιλητές είναι αυτοί που θέτουν το θέμα αλλά έχει δικαίωμα να μιλήσει και όποιος άλλος θέλει). Ορίζει το χρόνο ομιλίας – τοποθέτησης των ομιλητών. Γραμματέας και χρονομέτρης είναι στη θέση τους.

   Με το πέρας των ομιλιών, αφού έχουν καταγραφεί οι προτάσεις, αποφασίζεται η υλοποίηση της πρότασης. Η πρόταση αυτή πιθανόν να έχει προκύψει και από τη σύνθεση διαφόρων προτάσεων που έχουν ακουστεί, αφού συζητήθηκαν τα υπέρ και τα κατά. Αναλαμβάνουν ατομικά ή σε ομάδες την υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου.
Η ολοκλήρωση του Συμβουλίου γίνεται με την αξιολόγηση της προεδρίας με ανάταση των χεριών στη βάση τριών κριτηρίων σχετικών με την τήρηση των κανονισμών της διαδικασίας: α) τήρηση χρόνου, β) δίκαιη διανομή λόγου, γ) ομαλή διεξαγωγή Συμβουλίου. Τέλος, αν υπάρχει χρόνος γίνεται ανάγνωση των αποτελεσμάτων από τον πρόεδρο. Τα αποτελέσματα μεταφέρονται από τα μέλη – εκπροσώπους των τμημάτων στους συμμαθητές / συμμαθήτριές τους.

Κανόνες Λειτουργίας του Μαθητικού Συμβουλίου

 • 1. Δεν κοροϊδεύουμε αυτόν/ αυτήν που μιλάει, (δηλαδή δε σχολιάζουμε όσα λέει, δε γελάμε όταν ακούμε κάτι που δε μας αρέσει, δεν εκφραζόμαστε άσχημα).
  2. Ακούμε προσεκτικά αυτόν που έχει το λόγο.
  3. Υπάρχει εχεμύθεια (Ό,τι ακούγεται στο συμβούλιο δε βγαίνει έξω από την ομάδα / την τάξη).
  4. Τα θέματα προς συζήτηση τίθενται ελεύθερα.
  5. Αυτοί που έχουν μιλήσει λιγότερο έχουν προτεραιότητα.
  6. Όσοι ενοχλήσουν τρεις φορές δε θα μπορέσουν να συμμετάσχουν άλλο.
  7. Θα καταγράφεται σε τετράδιο το όνομα αυτών που κάνουν φασαρία.
  8. Η χρονική διάρκεια του συμβουλίου είναι όση και η διδακτική ώρα και δεν πρέπει να την υπερβαίνουμε.
  9. Κάθε παιδί ή ενήλικας έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ελεύθερα κριτική και να διατυπώσει προτάσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως: οποιαδήποτε κριτική σε πρόσωπο ή στην τάξη πρέπει να υπογράφεται και να αιτιολογείται.

1ο Μαθητικό Συμβούλιο -
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2022

Τα θέματα που τέθηκαν στο 1ο Μαθητικό Συμβούλιο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μηχανιώνας είναι (κατά σειρά αξιολόγησης από το Προεδρείο):

 • Κάποιοι μαθητές εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά – Καθαριότητα στις τουαλέτες – Η σειρά κατά την αναμονή στο κυλικείο παραβιάζεται από μερικούς μαθητές . Έχουν υπάρξει περιστατικά κλοπών από κάποια τμήματα.
 • Η πάνω αυλη, όταν βρέχει γεμίζει με νερά. Ο χώρος που βρίσκεται κάτω από τα δέντρα γεμίζει με λάσπες.
 • Κάθε μήνα να τιμούμε συνολικά ως Σχολείο σημαντικές προσωπικότητες της Τέχνης και του Πολιτισμού.
 • Να γίνουν περισσότερα παιχνίδια στην πάνω αυλή και να βαφτούν με έντονα χρώματα αυτά που ήδη υπάρχουν.
 • Να διορθωθούν οι λακκούβες της αυλής. Να βάλουμε δίχτυα στις μπασκέτες και τις εστίες. Να βάψουμε το γήπεδο του μπάσκετ. Να φτιάξουμε τα καζανάκια στις τουαλέτες.
 • Κάποια παιδιά εμφανίζουν προβληματική συμπεριφορά. Να κάνουμε κοινές δράσεις όλες οι τάξεις.
 • Υιοθέτηση δέντρων σχολικού κήπου, προστασία των φυτών που ήδη υπάρχουν, φύτευση νέων φυτών. Να επισκευαστούν τα παγκάκια. Να πωλούνται βραστά αβγά και φρούτα στο κυλικείο. Να ακούγεται μουσική στα ηχεία κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

2ο Μαθητικό Συμβούλιο -
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2022