Χάθηκε; Βρέθηκε!

Παρακάτω βλέπετε τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στο Σχολείο. Εφόσον τα αναγνωρίσετε, μπορείτε να τα παραλαμβάνετε μετά το πέρας των μαθημάτων (13:15). Αν παρόλα αυτά δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για αυτά, θα δωρίζονται σε κοινωφελείς φορείς (εκκλησία, Χαμόγελο του Παιδιού, Παιδικό χωριό SOS κλπ.).

Ο Διευθυντής του Σχολείου