Τμήμα Ολοήμερου

Το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου ολοήμερου