Προγράμματα Δεξιοτήτων

Δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω

Το πρόγραμμα στοχεύει μέσα από άφθονο εποπτικό υλικό (εικόνες, έργα τέχνης, λογοτεχνικά βιβλία, βίντεο, τραγούδια) να αναδείξει το φαινόμενο της σχολικής βίας και όχι μόνο, και να εφοδιάσει τους μαθητές με δεξιότητες ικανές να αντιμετωπίσουν κάθε της μορφή με κατάλληλο τρόπο.

Το παπάκι πάει...

Το Πρόγραμμα «Το Παπάκι Πάει...», στο πλαίσιο της πολύπλευρης προσπάθειας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την πρόληψη και την ενημέρωση αναφορικά με εξαφανίσεις παιδιών, είναι ένα πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες

εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους. Συνοπτικά τα παιδιά εκπαιδεύονται να έχουν αυξημένη επίγνωση των κινδύνων και να είναι σε ετοιμότητα {increase awareness), αναπτύσσοντας την ικανότητα της αυτοπροστασίας και της αυτομέριμνας. Θωρακίζονται ώστε να μπορούν αν διαχειριστούν τυχόν τέτοιες καταστάσεις με τον πιο ασφαλή για αυτά τρόπο.

Είσαι δίκαιος;

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης, όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η κριτική σκέψη. Επίσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, δηλαδή της αυτομέριμνας, της ευαισθησίας και της πολιτειότητας.

Χτίζω Σωστά Εμένα

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητριών-ών ώστε να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες και να αυξήσουν τις φυσικές δραστηριότητες.

Μαθαίνοντας τη θετική πλευρά της ζωής..!!

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναγνώριση, η κατανόηση και η δημιουργική έκφραση των θετικών συναισθημάτων του εαυτού μας αλλά και του άλλου, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες (λεκτικές, καλλιτεχνικές, κινητικές κ.λπ.)

Σεξουαλικότητα στην εφηβεία: Κίνδυνοι και Προστατευτικοί παράγοντες

Το πρόγραμμα στοχεύει να απαντήσει στις ανάγκες και τα ερωτήματα των παιδιών στους δυο αυτούς τομείς, αλλά παράλληλα μπορεί να θέσει το ζήτημα της σεξουαλικής

διαπαιδαγώγησης και των υγειών σχέσεων στην ευρύτερη σχολική κοινότητα, οργανώνοντας δράσεις στο σχολείο. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης με δημιουργία εστιασμένων δράσεων, στην πρόληψη και προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής υγείας, συνδυάζοντας τη δημοκρατία με την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών στη διαμόρφωση του προγράμματος και την λήψη πρωτοβουλιών που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την συμπερίληψη στο σχολείο. Σύνδεση με το μάθημα της Φυσικής, Ερευνώ τον φυσικό κόσμο.