Αίθουσα Πληροφορικής

Ρομποτική
Εκπαίδευση στη Ρομποτική με BeeBot, Lego MindStorm Edison και Arduino
Πατήστε εδώ
Τεχνολογίες για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Αναλυτικό πρόγραμμα Τ.Π.Ε.
Πατήστε εδώ
Ενδοσχολική Επιμόρφωση
Επιμορφωτικά σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς του Σχολείου
Πατήστε εδώ
Previous slide
Next slide

ΤΟ Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου είναι ένα από τα δύο εργαστήρια που διαθέτει το Σχολείο. Είναι εξοπλισμένο με 24 σταθμούς εργασίας συνδεδεμένους στο διαδίκτυο μέσω γραμμής VDSL του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί δομημένη καλωδίωση σε όλους τους σταθμούς εργασίας.