Επικοινωνία

Αθανασίου Διάκου 1

Νέα Μηχανιώνα - 57004

Γραφείο Διευθυντή: 23920 31238

Γραφείο Εκπαιδευτικών: 23923 06833

Email:
mail@2dim-n-michan.thess.sch.gr
2dimnmic@sch.gr