Ο Μαθητής της Εβδομάδας

   Κάθε εβδομάδα αναδεικνύεται «ο μαθητής της εβδομάδας»!

   Ενθαρρύνουμε, επιβραβεύουμε τα επιτεύγματα αλλά και τις προσπάθειες των μαθητών μας σε διαφορετικούς τομείς κάθε εβδομάδα, ανάλογα με τους στόχους που το Σχολείο θέτει. Με τον τρόπο αυτό εκπαιδεύουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές μας να προσπαθούν και να πετυχαίνουν!

   Το όνομα του μαθητή ή της μαθήτριας ανακοινώνεται στην τάξη, σ΄ αυτήν την ιστοσελίδα και στον ειδικό πίνακα του σχολείου.

applause, clapping, hands-297115.jpg

Ζάικου Μαρία

   Η μαθήτρια της Στ΄ Τάξης Ζάικου Μαρία διακρίθηκε στον μαθητικό διαγωνισμό Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

   Ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Τσιακίρης Βασίλης παρέδωσε το βραβείο στην μαθήτρια εκ μέρους του Διδακτικού Προσωπικού.