Εργαστήριο Φυσικής

Ένα εξοπλισμένο εργαστήριο στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μηχανιώνας
Αίθουσα 56 τ.μ.
Αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει πολυδύναμα τμήματα, αλλά΄και για συνδιδασκαλίες τμημάτων
Ένας πολυχώρος
Οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με ποικίλες δραστηριότητες
Εργαστηριακός εξοπλισμός
Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με εργαστηριακά μέσα (Όργανα πειραμάτων, χημικά αντιδραστήρια)
Πλήρεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Το εργαστήριο είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί και όλες τις διαθεματικές δραστηριότητες του Αναλυτικού Προγράμματος
Previous slide
Next slide

Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού