Το παπάκι πάει...

 • Δεξιότητες Μάθησης

  Δημιουργικότητα (Creativity) - Επικοινωνία (Communication) - Κριτική σκέψη (Critical thinking) - Συνεργασία (Collaboration)

 • Δεξιότητες Ζωής

  Αυτομέριμνα - Κοινωνικές Δεξιότητες - Ενσυναίσθηση και ευαισθησία - Προσαρμοτικότητα - Ανθεκτικότητα - Υπευθυνότητα

 • MIT: Δεξιότητες της Τεχνολογίας και της Επιστήμης

  Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας επικοινωνίας και συνεργασίας

 • Δεξιότητες του Νου

  Επίλυση προβλημάτων - Μελέτη περιπτώσεων (case studies) - Κατασκευές - Πλάγια σκέψη

Συντονιστές εκπαιδευτικοί - Εμψυχωτές

Λίγα λόγια για το Σχέδιο Δράσης...

   Το Πρόγραμμα «Το Παπάκι Πάει…», στο πλαίσιο της πολύπλευρης προσπάθειας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την πρόληψη και την ενημέρωση αναφορικά με εξαφανίσεις παιδιών, είναι ένα πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους. Συνοπτικά τα παιδιά εκπαιδεύονται να έχουν αυξημένη επίγνωση των κινδύνων και να είναι σε ετοιμότητα (increase awareness), αναπτύσσοντας την ικανότητα της αυτοπροστασίας και της αυτομέριμνας. Θωρακίζονται ώστε να μπορούν αν διαχειριστούν τυχόν τέτοιες καταστάσεις με τον πιο ασφαλή για αυτά τρόπο.
   Επιπροσθέτως, καλλιεργείται η κριτική σκέψη και η κοινωνική αντίληψη των μαθητών/τριών μέσω της συμμετοχής τους στην αφήγηση παραμυθιού και του κουκλοθέατρου, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ομαδοσυνεργατικότητα, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.
   Ως προς το πρόνραμμα σπουδών: Το πρόγραμμα συνδέεται με το πρόγραμμα σπουδών των γνωστικών αντικειμένων της τάξης (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική) και έρχεται σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή ανοικτών, ζωντανών προγραμμάτων σπουδών και διαδικασιών.

Πραγματοποιήθηκαν για τον λόγο αυτό έξι Εργαστήρια  Δεξιοτήτων διαφορετικών δραστηριοτήτων προκειμένου τα παιδιά να κατανοήσουν το πρόβλημα και να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπισή του.

Α΄Εργαστήριο

Γνωριμία μελών

Αρχές λειτουργίας της ομάδας

   Εξηγούμε τον λόγο δημιουργίας της ομάδας και αναφέρουμε  ότι στο εργαστήριο δεξιοτήτων με θέμα: «Το παπάκι πάει…»  θα έχουμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε ένα παπάκι και ένα παιδάκι να βρουν τον δρόμο για το σπίτι τους με ασφάλεια.

   Στη συνέχεια  αναφέρουμε τις αρχές λειτουργίας της ομάδας συντάσσοντας το Συμβόλαιο με κανόνες που θέτουν οι ίδιοι οι μαθητές.

Παρουσίαση στην ομάδα

Προσωπική σκέψη ή εικόνα

Το κάθε παιδί φιλοτεχνεί τον δικό του προσωπικό φάκελο (portfolio), όπου θα μπορεί να φυλάει ό,τι θα δημιουργήσει στις συναντήσεις της ομάδας. Στη συνέχεια το κάθε παιδί μιλάει για τον φάκελό του παρουσιάζοντάς τον στην ομάδα.

Το κάθε παιδί δίνει τον δικό του τίτλο στη συνάντηση.

Β΄Εργαστήριο (Φτιάξε τον βοηθό σου)

Εισαγωγή στην έννοια της κούκλας και της εξαφάνισης.

   Εξηγήσαμε στα παιδιά ότι θα ξεκινήσουν μια δραστηριότητα, ένα παιχνίδι με στόχο να βοηθήσουν ένα παιδί αλλά και ένα παπάκι με σκοπό να βρουν τον δρόμο για το σπίτι τους. Προκειμένου να το καταφέρουν αυτό το κάθε παιδί θα χρειαστεί μια κούκλα βοηθό, την οποία θα φτιάξουν στην συγκεκριμένη συνάντηση. Κατασκευάζουν μεγάλες φιγούρες από σφουγγάρια.

Γ΄Εργαστήριο

   Μέσα από την αφήγηση ενός παραμυθιού, όπου ένα παιδάκι, το οποίο πήγε με τη μαμά του στη λαϊκή αγορά, χάθηκε,   καλούνται οι μαθητές και οι  μαθήτριες να κατανοήσουν βασικά μηνύματα σε περίπτωση που  βρεθούν στην αντίστοιχη θέση να χάσουν  τη  μαμά , τον μπαμπά  ή τον άνθρωπο που τους  επιβλέπει. Μέσω του παραμυθιού τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την εμπειρία της εξαφάνισης και αποκτούν γνώσεις, οι οποίες, αν και δουλεύονται σε έναν υποθετικό κόσμο, θα μπορέσουν να ανακληθούν και να εφαρμοστούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

   Η 1η Δραστηριότητα υποστηρίζει τα παιδιά να οπτικοποιήσουν το παραμύθι, καθώς οι δασκάλες των δυο τμημάτων και οι δασκάλες παράλληλης στήριξης δραματοποιούν την ιστορία. Στη  συνέχεια ακολουθεί  συζήτηση με τα παιδιά,  όπου καταθέτουν τις σκέψεις τους  για τον τρόπο που αντέδρασε το παιδάκι που χάθηκε στο παραμύθι . Στη συνέχεια η δραματοποίηση γίνεται εκ νέου πιο διαδραστική, καθώς τα παιδιά τώρα παίρνουν ενεργό ρόλο και  καθοδηγούν τον  ήρωα (παιδάκι)  για το τι πρέπει  να κάνει, ώστε να βρει τη μαμά του και να προστατευτεί από επικίνδυνες καταστάσεις.

   Η 2η Δραστηριότητα περιλαμβάνει τη  δημιουργία κύβων με εικόνες. Αυτή η δραστηριότητα ενισχύει,  επίσης με τη  βοήθεια της οπτικοποίησης, την αναγνώριση συναισθημάτων (χαρά, λύπη, φόβος), τη  λογική σύνδεση των πληροφοριών για τη  δημιουργία μιας ιστορίας, τη δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων, αλλά και τη  φαντασία.

Δ΄Εργαστήριο

Το Παπάκι Πάει

Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά με τις κούκλες παπάκια που έχουν φτιάξει παίζουν ανά δύο  κουκλοθέατρο και βοηθούν τον ήρωα «Πάκο»,  χρησιμοποιώντας αυτά που έμαθαν στην προηγούμενη συνάντηση,  να βρει τη  μαμά του. Στην ιστορία συμμετέχουν οι: Πάκο (παπάκι), Μαμά Πάπια, Ξένος, Αστυνομικός. Κατά τη διάρκεια του κουκλοθέατρου, ο Πάκο, σε κάποια σημεία, απευθύνεται στις κούκλες των παιδιών προκειμένου να του δώσουν τη  σωστή κατεύθυνση. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η αναπαραγωγή της γνώσης που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής από τα παιδιά και η διαδραστική επικοινωνία και μάθηση. Η αφήγηση επενδύεται με κατάλληλη μουσική και ήχους.

Ε΄Εργαστήριο

Τι θα έκανες αν…

Στη συνάντηση αυτή τα παιδιά βιωματικά εφαρμόζουν την προηγούμενη γνώση με διάφορα προτεινόμενα σενάρια.  Ο στόχος είναι η επανάληψη των «βασικών μηνυμάτων» πρόληψης της εξαφάνισης.

Προτάσεις για την εφαρμογή σεναρίων

 • Συζήτηση στην τάξη
 • Δραματοποίηση
 • Χρήση Κουκλοθέατρου

Υποθετικό Σενάριο

 1. «Τι θα έκανες εάν στο λούνα παρκ κατέβαινες από το παιχνίδι και δεν έβλεπες τη μαμά σου;»

Επιθυμητή αντίδραση προς μάθηση: Μένω σταθερός /ή, δεν μετακινούμαι.

 1. «Τι θα έκανες εάν τότε ερχόταν μια κυρία και σου έλεγε ότι ξέρει τη μαμά σου και να πας μαζί της;»

Επιθυμητή αντίδραση προς μάθηση: Λέω δυνατά ΟΧΙ.

 1. «Τι θα έκανες αν η μαμά δεν σε έβρισκε, τι θα έκανες μετά; Από ποιον θα ζητούσες βοήθεια; Τι θα έκανες;»

Επιθυμητή αντίδραση προς μάθηση: Φωνάζω για να μαζευτεί πολύς κόσμος, όχι μόνο ένα άτομο.

 1. «Τι θα έκανες εάν περνούσε ένας αστυνόμος;»

Επιθυμητή αντίδραση προς μάθηση: Θα του ζητούσα βοήθεια.

Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να απαντήσουν όλα τα παιδιά σε τουλάχιστον μια ερώτηση. Κάθε φορά αλλάζουμε το σκηνικό σε παραλία, παιδική χαρά, σούπερ μάρκετ, λαϊκή , εμπορικό κέντρο κ.ο.κ.

ΣΤ΄ Εργαστήριο

Ας μάθει και η μαμά με τον μπαμπά

   Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι  να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους γονείς τους σε αυτά που έμαθαν. Τα παιδιά μαθαίνουν σε μορφή ποιήματος απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις. Στη συνέχεια με τη βοήθεια της δασκάλας της μουσικής μελοποιούν το ποίημα, το τραγουδούν και το ηχογραφούν. Η ηχογράφηση αποστέλλεται στους γονείς . Κάτω από διαφορετικές συνθήκες οι γονείς  θα  καλούνταν στο σχολείο,   θα τους μοιράζονταν  χαρτάκια με ερωτήσεις,  τις οποίες θα έθεταν στα παιδιά  και στη συνέχεια αυτά μαζί με τις κούκλες τους  θα απαντούσαν στις ερωτήσεις των γονέων.  Δυστυχώς δεδομένων των συνθηκών αυτό δεν μπορεί να γίνει.

Πώς μπορώ να προστατευτώ; Τι πρέπει να κάνω κάθε φορά που χρειάζομαι βοήθεια; Κινήσου πάνω από κάθε πλακίδιο για να δεις τι απαντάμε κάθε φορά τα παιδιά:

1. Ένα παιδάκι έκανε κούνια στην παιδική χαρά και όταν σταματάει δεν βλέπει την μαμά του. Τι θα το συμβούλευες;

Να μείνει σταθερό. Να μην κουνηθεί. Ούτε και να φοβηθεί. Η μαμά του θα το βρει.

2. Ένα παιδάκι περπατάει και το πλησιάζει ένας κύριος για να του δώσει παγωτό. Το παιδί τον κοιτάει αλλά δεν τον ξέρει. Τι να κάνει;

Ένα ΟΧΙ θα του πει τόσο δυνατά, να κουφαθεί! ΟΧΙ ΟΧΙ δυνατά λένε στους ξένους τα παιδιά

3. Και καθώς κάνει μπάνιο ένα παιδί στη θάλασσα, βγαίνει και δεν βλέπει τη μαμά ή τον μπαμπά. Τι να κάνει;

Θα κοιτάξει αριστερά και δεξιά. Εάν δεν βλέπει τον μπαμπά ή τη μαμά, θα φωνάξει δυνατά! Να έρθουν άτομα πολλά!

4. Μια μέρα ο μπαμπάς και η μαμά λένε στο παιδί να κάτσει ήρεμα διαφορετικά θα έρθει ο αστυνόμος να το πάει φυλακή. Τι να κάνει;

Τότε να πει με σιγουριά: «Τι είναι αυτά που λες μαμά; Οι αστυνόμοι βοηθάνε πάντα τα παιδιά και τους φέρονται σωστά.»

Εδώ μπορείς να ακούσεις όλο το τραγουδάκι μας...

   Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την απονομή βραβείων στα παιδιά για τη συμμετοχή τους.