Φεβρουάριος 2023

Εγγραφές μαθητών για το Σχολικό Έτος 2023-24

Α. Εγγραφές μαθητών στην Α΄ Τάξη

   Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου 2023 θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
   Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Β. Δικαιολογητικά εγγραφών

   Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ Τάξη του δημοτικού σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

Από την 1η έως τις 20 Μαρτίου του τρέχοντος σχολικού έτους οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:

α) Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση για εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο την οποία θα βρείτε στη ιστοσελίδα του Σχολείου (Αρχική -> Χρήσιμοι Σύνδεσμοι -> Έντυπα)

β) Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει προσωρινό έγγραφο με τίτλο «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο δημοτικό. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

γ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το κατά πόσον ανήκετε στην Σχολική Περιφέρεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνοντας το αντίστοιχο έγγραφο πατώντας εδώ.

δ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και

ε) Το Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

στ) Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Γ. Εγγραφές στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης

   α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
   Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Ο Διευθυντής του Σχολείου κάνει δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

   Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο, το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Σχολείου (Αρχική -> Χρήσιμοι Σύνδεσμοι -> Έντυπα)
   Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ( 14:55), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

   β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:10-8:00):
Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Δ. Ημέρες και ώρες επίσκεψης για εγγραφή:

Οι εγγραφές στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μηχανιώνας θα πραγματοποιούνται καθημερινά σε ημέρες λειτουργίας του Σχολείου μεταξύ 11:30 – 13:30 κατόπιν ραντεβού το οποίο θα κλείνετε αφού πρώτα καλέσετε στο 2392031238.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά αφού πρώτα τα υπογράψετε, τα σαρώσετε και τα αποστείλετε στο email του Σχολείου:  2dimnmic@sch.gr με θέμα: Εγγραφή μαθητή/τριας στην Α΄ Δημοτικού.

Τα απαραίτητα έγραφα που αναφέρονται παραπάνω μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Σχολείου και συγκεκριμένα από το μενού επιλέγετε:

Αρχική Σελίδα -> Χρήσιμοι Σύνδεσμοι -> Έντυπα.

Εγκύκλιος για τις εγγραφές μαθητών / μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24
Πίνακας ορίων σχολικών περιφερειών Δημοτικών Σχολείων Νέας Μηχανιώνας για το Σχολικό Έτος 2023-24

Εγγραφές μαθητών για το Σχολικό Έτος 2023-24 Read More »

Πρόσκληση σε ομάδες μονογονέων

Το Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα διοργανώνει δύο Ομάδες Μονογονέων στο χώρο του. Προσκαλεί, λοιπόν, τους γονείς της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Δήμοι:Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη) να δηλώσουν συμμετοχή.

Το Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ διοργανώνει ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΩΝ με τίτλο, «Μεγαλώνοντας το παιδί μου: προκλήσεις στη σύγχρονη κοινωνία».
   Ποιους ρόλους καλείται να παίξει ο γονιός;

   Ποια συναισθήματα βιώνει, τόσο ο ίδιος όσο και το παιδί του;   

   Ποιες δυσκολίες συναντάει σε επίπεδο σχέσεων, επικοινωνίας, ορίων;

   Ποιες είναι οι προκλήσεις για προσωπική εξέλιξη και ενδυνάμωση;
   Σκοπός της ομάδας είναι να δημιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος μοιράσματος και υποστήριξης των γονέων, οι οποίοι μεγαλώνουν το/τα παιδί/ά τους στο πλαίσιο μιας μονογονεϊκής οικογένειας. Σε δεύτερο χρόνο, στοχεύει να διερευνήσει τις δυνατότητες για τη δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης.
   Οι επιμέρους στόχοι της ομάδας και η ειδικότερη θεματολογία θα προκύψει μέσα από τις ανάγκες των συμμετεχόντων.
   Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η βιωματική.

Η ομάδα απευθύνεται σε μονογονείς, κατοίκους των Δήμων Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης και Θερμαϊκού, με παιδιά όλων των ηλικιών. Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους γονείς να συμμετέχουν, θα λειτουργήσουν δύο ανεξάρτητες ομάδες.

  •    Η πρώτη ομάδα θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, ώρες 10:00 – 12:00. Συντονιστής είναι ο Αναστάσης Μαυρομιχάλης, MSc Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής & Επόπτης Gestalt.
  • Η δεύτερη ομάδα θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη, ώρες 10:00 – 12:00. Συντονίστρια είναι η Δρακοπούλου Μαριάννα, Κλ. Ψυχολόγος MR, Ψυχαναλύτρια, Χοροθεραπεύτρια.

-Έναρξη ομάδων: Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023
-Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και για τις δύο ομάδες : Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023
-Αριθμός συναντήσεων: 10 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις
-Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αν.Θεσ/νίκης Ελπίδα, Ησιόδου 10, 55135, Καλαμαριά
Πληροφορίες: στο e-mail του Κέντρου kpelpida@gmail.com και στο τηλέφωνο 2310442044
Δηλώσεις συμμετοχής: στο σύνδεσμο https://forms.gle/WzBNVq36fnSLZAkeA
Προϋπόθεση για τη λειτουργία της κάθε ομάδας είναι να συμμετέχουν κατ’ ελάχιστο 15 γονείς.
Η συμμετοχή στην ομάδα, όπως και σε όλες τις δράσεις του Κ.Π. ΕΛΠΙΔΑ, είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Πρόσκληση σε ομάδες μονογονέων Read More »

Ανθρωπιστική βοήθεια σε Συρία και Τουρκία

Αγαπητοί γονείς,

ο Δήμος Θερμαϊκού θέλοντας να εκφράσει εμπράκτως τη συμπαράστασή του στον δοκιμαζόμενο λαό της Συρίας και της Τουρκίας, συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης όπως κουβέρτες, γάλα σε σκόνη, πάνες, απορρυπαντικά ρούχων, φαρμακευτικό υλικό (γάζες, οροί, επίδεσμοι κλπ) και είδη ατομικής ανάγκης στα Κοινοτικά Καταστήματα Επανομής και Νέας Μηχανιώνας και στο Κλειστό Γυμναστήριο στην Άνω Περαία καθημερινά από ώρες 08.00΄ – 14.00΄.

   Όσοι από εσάς επιθυμείτε να φέρετε κάποια από τα παραπάνω είδη στο Σχολείο, μπορείτε να το κάνετε. Το Σχολείο μετά θα αναλάβει τη μεταφορά τους στα προαναφερόμενα σημεία συγκέντρωσης.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Ανθρωπιστική βοήθεια σε Συρία και Τουρκία Read More »

5ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Αγαπητοί γονείς,
σας γνωστοποιούμε ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διοργανώνει τον 5ο Διαγωνισμό Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ για μαθητές Β΄-Γ’-Δ΄-Ε’- ΣΤ’ Δημοτικού και Α’- Β΄- Γ΄ Γυμνασίου. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023.

   Οι μαθητές/ριες που επιθυμούν να διαγωνιστούν στο εξεταστικό κέντρο του
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας θα
πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα http://www.emethes.gr αφού διαβάσουν πρώτα τις οδηγίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6989800373, 2310285377.
Email: emethes3@gmail.com, lizardmath@hotmail.com

Επίσης σας πληροφορούμε ότι το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει μαθήματα προετοιμασίας για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς για τους μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων. Τα μαθήματα και φέτος θα γίνουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex. Στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος http://www.emethes.gr υπάρχει φόρμα για δηλώσεις συμμετοχής και λεπτομέρειες για την διεξαγωγή τους.

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 ώρες: 12.00 -13.45

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 ώρες: 12.00 -13.45

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 ώρες: 19.00 -20.45

5ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Read More »