κ. Φιλομούζης Θωμάς

Ο κ. Θωμάς ενημερώνει τους γονείς

Στ1 Τάξη - Το Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
2η ώρα
Γλώσσα
Θεατρική Αγωγή
Γλώσσα
Γλώσσα
Θρησκευτικά
3η ώρα
Αγγλικά
Μαθηματικά
Φυσική Αγωγή
Μαθηματικά
Μουσική
4η ώρα
Μαθηματικά
Ιστορία
Μαθηματικά
Αγγλικά
Μελέτη Περιβάλλοντος
5η ώρα
Εργαστήριο Δεξιοτήτων
Θρησκευτικά
Ιστορία
Εικαστικά
Αγγλικά
6η ώρα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Φυσική Αγωγή
Μελέτη Περιβάλλοντος
Φυσική Αγωγή
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)