κ. Χαριτίδης Ηρακλής

Καλώς ήλθατε στην ηλεκτρονική τάξη του κ. Ηρακλή

Ο κ Ηρακλής παρέχει ενημέρωση των γονέων κάθε

Ε2 Τάξη - Το Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα
Μαθηματικά
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
2η ώρα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Αγγλικά
3η ώρα
Αγγλικά
Αγγλικά
Μαθηματικά
Φυσική Αγωγή
Μουσική
4η ώρα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Μαθηματικά
Φυσική Αγωγή
Εικαστικά
Γλώσσα
5η ώρα
Τεχνολογίες της Πληροφορική και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Θρησκευτικά
Θεατρική Αγωγή
Μαθηματικά
Φυσική Αγωγή
6η ώρα
Μελέτη Περιβάλλοντος
Ιστορία
Μελέτη Περιβάλλοντος
Θρησκευτικά
Ιστορία