κ. Μιχαηλίδης Χρυσόστομος

students, children, back to school-3518726.jpg

Μπείτε στην ηλεκτρονική τάξη του κ. Μάκη

Ο κ Μάκης παρέχει ενημέρωση των γονέων κάθε 

Ολοήμερο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα
Μαθηματικά
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
2η ώρα
Αγγλικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Γλώσσα
Γλώσσα
3η ώρα
Φυσικά
Μουσική
Μαθηματικά
Πληροφορική
Αγγλικά
4η ώρα
Ιστορία
Μαθηματικά
Ιστορία
Μαθηματικά
Φυσική Αγωγή
5η ώρα
Γαλλικά / Γερμανικά
Γεωγραφία
Φυσική Αγωγή
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Εικαστικά
6η ώρα
Γαλλικά / Γερμανικά
Φυσικά
Εργαστήριο Δεξιοτήτων
Φυσικά
Θρησκευτικά
«Λόγια της πλώρης»