κ. Μάρκου Μαρία

Η κ Μαρία παρέχει ενημέρωση των γονέων κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα

Α2΄ Τάξη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
2η ώρα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Μαθηματικά
3η ώρα
Μαθηματικά
Φυσική Αγωγή
Μαθηματικά
Φυσική Αγωγή
4η ώρα
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Πληροφορική
5η ώρα
Μελέτη Περιβάλλοντος
Μελέτη Περιβάλλοντος
Μελέτη Περιβάλλοντος
6η ώρα
Εργαστήριο Δεξιοτήτων
Εργαστήριο Δεξιοτήτων
Θεατρική Αγωγή
Φυσική Αγωγή
Εργαστήριο Δεξιοτήτων