tower bridge, bridge, river-5727975.jpg

Ιωαννίδου Ηλιάννα

Η κ Ηλιάννα παρέχει ενημέρωση των γονέων κάθε

Αγγλικά (Β1, Δ2, Ε1)

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα
2η ώρα
3η ώρα
Β1
Ε1
4η ώρα
Β1
Ε1
5η ώρα
Δ2
6η ώρα
Ε2
Δ2
Δ2

English is FUN!

Το Πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία  ( ΠΕΑΠ) στηρίζεται σε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο και εισάγει σταδιακά μια σύγχρονη γλωσσοπαιδαγωγική προσέγγιση με μαθησιακό υλικό που είναι κατάλληλο για τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες .

Έτσι, γνωρίζουμε πως τα παιδιά 6-8 ετών:

 • μαθαίνουν γρήγορα αλλά ξεχνούν εύκολα
 • συγκεντρώνονται με δυσκολία
 • εστιάζουν την προσοχή τους σε κάτι για λίγη ώρα μόνο
 • λειτουργούν αποδοτικά όταν το περιβάλλον τους, το άτομο που τους διδάσκει κάτι και αυτό που κάνουν τους εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά
 • δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τις γνωστικές ικανότητες ώστε να καταλάβουν κάτι θεωρητικά –μη εμπειρικά.

Οι παιδαγωγικές πρακτικές τις οποίες προωθεί το ΠΕΑΠ αποβλέπουν στην ανάπτυξη του σεβασμού για τον Εαυτό και τον Άλλο, στην αγάπη για τη μητρική γλώσσα και την ξένη, καθώς και στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και εν τέλει στην αφύπνιση της δημιουργικής έκφρασης μέσω της γλώσσας.

Με τις δραστηριότητες του ΠΕΑΠ, τα παιδιά της Α’ και Β΄Δημοτικού θα μετέχουν βιωματικά σε δημιουργικές δραστηριότητες, παιγνιώδεις γλωσσικές ασκήσεις, και σε οικείες, διασκεδαστικές περιστάσεις επικοινωνίας, οι οποίες στοχεύουν στον περιορισμό του  «εγωκεντρισμού» που χαρακτηρίζει τα παιδιά της πρώιμης σχολικής ηλικίας ( λ.χ. όλοι στον κόσμο μιλούν Ελληνικά ). Επίσης στοχεύουν στην ανάπτυξη συλλογικής κοινωνικής συνείδησης και στην αφύπνιση της επίγνωσης ότι « ανήκουν» σε έναν κόσμο πολύ ευρύτερο από αυτόν που γνωρίζουν- έναν κόσμο όπου ο διαφορετικός γλωσσικός κώδικας είναι απαραίτητο εργαλείο για την κάλυψη κοινωνικών και προσωπικών αναγκών.

Το μαθησιακό υλικό θα αναπτύσσεται βάσει θεματικών ενοτήτων που εμπνέονται βασικά από τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο των παιδιών ( το σπίτι, το σχολείο ),με σκοπό να μάθουν να εκφράζονται μέσω του άλλου γλωσσικού κώδικα για τον κόσμο που γνωρίζουν, λαμβάνοντας όμως υπόψη πως τα παιδιά έχουν το καθένα τους διαφορετικές ανάγκες, τύπους νοημοσύνης, ικανότητες, γνώσεις και αξίες- πως τους αρέσουν διαφορετικά πράγματα και πως το καθένα έχει τους δικούς του ρυθμούς και τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Φιλοσοφία και ειδικότεροι στόχοι

 • Το ΠΕΑΠ επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη μάθηση μέσα από κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες και όχι στη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης ύλης.
 • Στο ΠΕΑΠ η εκμάθηση της αγγλικής δεν έχει ως τελικό σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας που έχει ο ιδανικός φυσικός ομιλητής της αγγλικής γλώσσας, αλλά την καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας.

Γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι

 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Επιμέρους γνωστικοί στόχοι

 • ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

Η γωνιά του γονιού

http://rcel.enl.uoa.gr/peap/parentscorner

 Εδώ μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους τρόπους που μαθαίνουν τα παιδιά, το ρόλο που αναλαμβάνετε εσείς ως γονείς μικρών παιδιών που μαθαίνουντην ξένη γλώσσα μαζί με τη μητρική τους, καθώς και για το πώς μπορείτε να τα βοηθήσετε στο σπίτι. Μπορείτε επίσης να βρείτε ευχάριστες δραστηριότητες και παιχνίδια για να δουλέψετε μαζί με το παιδί σας αλλά και ιστοσελίδες με χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό. Τέλος, θα έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε ερωτήσεις, απορίες και εμπειρίες με άλλους γονείς στο σχετικό forum.

FΣε περίπτωση που γνωρίζετε Αγγλικά και επιθυμείτε να βοηθήσετε το παιδί σας, θυμηθείτε ότι ο ρόλος σας είναι απλά να το ενθαρρύνετε και να το υποστηρίζετε. Παίξτε μαζί του, αλλά μην προσπαθήσετε να το διδάξετε. Αυτός άλλωστε είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού.

FΝα υποστηρίζετε και να ενθαρρύνετε το παιδί σας καθώς μαθαίνει τη γλώσσα χωρίς να το εξετάζετε για την πρόοδό του.

FΝα επιβραβεύετε και να επαινείτε το παιδί σας για ό,τι καταφέρνει να κάνει με την ξένη γλώσσα. Μην το αποθαρρύνετε για όσα δεν έχει καταφέρει ακόμα, άλλωστε κάθε παιδί μαθαίνει με το δικό του ρυθμό.

FΕνθαρρύνετε το παιδί σας να σας εξιστορήσει τι έκαναν στο μάθημα των Αγγλικών και να σας δείξει τις χειροτεχνίες που έχει φτιάξει.

FΝα έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες από αυτά που μπορεί να σας μεταφέρει το παιδί σας από το μάθημα στην τάξη.

FΜην περιμένετε να μεταφράζει στα Ελληνικά καθετί που έχει ήδη διδαχθεί.

FΖητήστε του να σας διδάξει Αγγλικά. Δείξτε υπομονή και ενθουσιασμό με αυτή του την προσπάθεια.

 

Πρακτικές πληροφορίες

 

 • Το σχετικό υλικό θα διανεμηθεί στους μαθητές/τριες σε μορφή φυλλαδίου για το Αλφάβητο και θα παραμένει στο σχολείο.
 • Απαραίτητος είναι ένας φάκελος με κουμπί για τις κατασκευές των παιδιών.

Εύχομαι μια καλή, δημιουργική  «αγγλική»χρονιά !

Η καθηγήτρια των Αγγλικών

 Ηλιάννα Ιωαννίδου