κ. Παπαβαρσάμη Βασιλική

Η κ Βασιλική παρέχει ενημέρωση των γονέων κάθε

Β1 Τάξη - Το Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
2η ώρα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Φυσική Αγωγή
3η ώρα
Πληροφορική
Θεατρική Αγωγή
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
4η ώρα
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Αγγλικά
Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Εργαστήρια Δεξιοτήτων
5η ώρα
Μελέτη Περιβάλλοντος
Μελέτη Περιβάλλοντος
Φυσική Αγωγή
Εικαστικά
Αγγλικά
6η ώρα
Φυσική Αγωγή
Εικαστικά
Μελέτη Περιβάλλοντος
Μουσική
Εργαστήρια Δεξιοτήτων