Ξένες Γλώσσες

Ανακοίνωση για την επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας για το Σχολικό Έτος 2023-24

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’/13-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324, τ.Β’/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

  Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω οι κηδεμόνες των μαθητριών / μαθητών του Σχολείου μας οφείλετε να συμπληρώσετε δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού σας (Γαλλική ή Γερμανική) και να την καταθέσετε στον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου έως 28 Απριλίου 2023. Για το σκοπό αυτό επιδόθηκε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στους μαθητές / μαθήτριες σήμερα 6/4/2023, η οποία λόγω των διακοπών του Πάσχα πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη και υπογραμμένη στο Σχολείο έως την Παρασκευή 7/4/2023.

   Στο Σχολείο μας όπου λειτουργούν δύο τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός παιδιών που επιλέγουν μία από τις δύο γλώσσες (γαλλικά ή γερμανικά) είναι 12.
   Εάν δεν πληρωθεί η παραπάνω προϋπόθεση, η 2η ξένη γλώσσα που θα διδαχθεί στο κάθε τμήμα Γενικής Παιδείας θα είναι αυτή που συμφωνεί με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών.

Δήλωση για την Β΄ Ξένη Γλώσσα μπορείτε να την βρείτε πατώντας  εδώ.

Ανακοίνωση για την επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας για το Σχολικό Έτος 2023-24 Read More »

Ανακοίνωση για την επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Δυνατότητα επιλογής 2ης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε  ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υ.Α. με θέμα: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας», δίνεται πλέον η δυνατότητα στους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2022-2023

α) να επιλέξουν την Ιταλική γλώσσα ως 2η ξένη γλώσσα και

β) να επιλέξουν διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό εφόσον  αιτιολογηθεί από τον γονέα η αλλαγή (αλλαγή από Γαλλικά σε Γερμανικά και το αντίστροφο)

Οι δηλώσεις για την Ιταλική γλώσσα καθώς και οι αιτιολογημένες αιτήσεις για την αλλαγή της 2ης ξένης γλώσσας, θα κατατεθούν στη διεύθυνση του σχολείου μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου.

Δήλωση για την Ιταλική γλώσσα εδώ

Δήλωση για την αλλαγή ξένης γλώσσας εδώ

Ανακοίνωση για την επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο Read More »