αρχική σελίδα    δραστηριότητες    εργασίες    το σχολείο μας    επικοινωνία

διδακτικό προσωπικό     μαθητικό δυναμικό

 

Μαθητές και μαθήτριες (2001 - 02)

του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας

(κατά τμήμα)

 

ΤΑΞΕΙΣ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α1

10

14

24

Α2

14

12

26

Σύνολο

24

26

50

Β1

10

10

20

Β2

12

8

20

Σύνολο

22

18

40

Γ1

11

11

22

Γ2

13

9

22

Σύνολο

24

20

44

Δ1

14

12

26

Δ2

14

11

25

Σύνολο

28

23

51

Ε1

12

11

23

Ε2

12

14

26

Σύνολο

24

25

49

ΣΤ1

11

7

18

ΣΤ2

10

8

18

Σύνολο

21

15

36

ΣΥΝΟΛΟ

143

127

270

 

 

Μαθητές και μαθήτριες (2000 - 2001)

του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας

(κατά τμήμα)

ΤΑΞΕΙΣ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α1

9

10

19

Α2

10

9

19

Σύνολο

19

19

38

Β1

10

10

20

Β2

12

9

21

Σύνολο

22

19

41

Γ1

14

10

24

Γ2

12

11

23

Σύνολο

26

21

47

Δ1

13

10

23

Δ2

12

12

24

Σύνολο

25

22

47

Ε1

9

7

16

Ε2

8

8

16

Σύνολο

17

15

32

ΣΤ1

14

8

22

ΣΤ2

14

9

23

Σύνολο

28

17

45

ΣΥΝΟΛΟ

137

113

250